Drukāt

Vēsture

Autors Editor.

Eiroreģiona izveidošanās

Eiroreģions "Pleskava – Livonija" ir Latvijas Republikas, Krievijas Federācijas un Igaunijas Republikas pierobežas rajonu un apriņķu pašvaldību brīvprātīga savienība.

Eiroreģions „Pleskava – Livonija" ir dibināts 1996.gada 7.jūnijā Pilvā. Dibinātāji bija pārstāvji no Pleskavas apgabala (Krievijas Federācija), Ziemeļlatvijas, Dienvidigaunijas rajoniem un apriņķiem. Sākotnēji organizācija darbojās kā Latvijas Republikas, Igaunijas Republikas un Krievijas Federācijas pierobežas reģionu sadarbības padome.