Drukāt

Eiroreģiona ģeogrāfija

Autors Editor.

map new emblems

 

Igaunija (pašvaldību savienības):

 • Polva
 • Valga
 • Voru
 • Viljandi

Latvija (novadu pašvaldības):

 • Alūksnes novads
 • Apes novads
 • Balvu novads
 • Baltinavas novads
 • Ciblas novads
 • Kārsavas novads
 • Ludzas novads
 • Rugāju novads
 • Smiltenes novads
 • Valkas novads
 • Viļakas novads
 • Zilupes novads

Krievija (rajonu administrācijas):

 • Pečoru rajons
 • Pitalovas rajons
 • Pleskavas rajons
 • Sebežu rajons
 • Gdovas rajons
 • Pleskavas pilsēta

Eiroreģions ir "Eiropas pierobežu reģionu asociācijas" dalībnieks: