Drukāt

Talkošanas rallijs

Autors Editor.

 

EU emblem and statemet

 Pasākums "Talkošanas rallijs" tiek īstenots projekta nr. LV-RU-II-053 “Vides pārvaldības pilnveidošana, īstenojot kopējus pasākumus RU-LV pārrobežu reģionos” (Green Palette) aktivitāšu ietvaros, atbalstot vides sakopšanas kustību Latvijā un Krievijā.

 

Pasākuma laiks:
3 nedēļas no 15.04.2021. līdz 06.05.2021.

 

poster-1-lvAkcijā var piedalīties jebkurš iedzīvotājs no projekta pārstāvētās teritorijas, izvēloties sev pieņemamāko talkošanas formātu un ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus attiecībā uz izsludināto ārkārtas situāciju Covid-19 pandēmijas sakarā: individuāli vai kopā ar savu ģimeni, izglītības iestāžu audzēkņu grupās, darba kolēģu organizācijās u.c.
*Iepriekšējā pieteikšanās pie projekta lokālajiem koordinatoriem šeit.

 

Pasākuma norise:
1. Pasākuma dalībnieki sakopj piemājas teritoriju, organizāciju piegulošās teritorijas, likvidē stihiskās izgāztuves, pastaigājoties pa mežu, uzkopj meža apkārtni u.tml.
2. Dalībnieki veic interaktīvos uzdevumus, dalās ar saviem foto un video materiāliem sociālajā vietnē Facebook pie pasākuma "Green Palette talko" un piedalās balvu konkursā.
3. Dalībnieki izmanto tēmturus: #greenpalette, #greenpalettetalko.
4. Koordinatori līdz 2021. gada 15. maijam veic iesūtīto materiālu izvērtēšanu un dalībnieku apbalvošanu.
5. Pasākuma organizētājs nodrošina pasākuma publicitāti sekojošās interneta vietnēs: Facebook lapā Viļānu novads, Viļānu novada mājas lapā www.vilanunovads.lv, Biedrības "Eiroreģions "Pleskava, Livonija" mājas lapā www.pskov-livonia.net projekta sadaļā Green Palette.

 

 

 

Vairāk informācijas: https://www.vilanunovads.lv/lv/pasvaldiba/attistiba/projekti-2014-2020/122-parrobezu-sadarbibas-projekti/green-palette-talko/?fbclid=IwAR3Liy4AWvc4PuAh2qVEaPMKPtm9uJOFSfFv1VaxaTCiUBrJoCGoWBG8Uhs 
 
Talkošanas rallija pasākuma lapa facebook