Prindi

Juhatus

Kirjutas Editor.

Eesti sektsiooni juhatus
Rainar Raudsepp - President (Põlva)
Karin Viljus (Põlva)
Jane Nirgi (Viljandi)
Jelena Kalames (Valga)

Läti sektsiooni juhatus
Madara Jeromane-President (Vilaka)
Juris Vorkalis (Karsava)
Romina Melnika (Valka)

Pihkva sektsiooni juhatus
Artjom Šlapakov - President(Põtalovo)
Olga Šlapakova (Põtalovo)

NOORTE SEKTSIOONI PIIRIÜLESE KOOSTÖÖ STRATEEGIA 2014-2016

1. Rahvusvaheliste noortelaagrite korraldamine (kultuurikollektiivid, spordivõistlused)
2. Noortekeskuste kohtumised
3. Ühise noorteprojekti väljatöötamine
4. Reklaamistrateegia väljatöötamine (esitlused, meistriklassid, töörühmad, voldikud, konverentsid)
5. Tegevuse kajastamine Euregio Pskov-Livonia kodulehel